Om Hem & Hälsa

Många års arbete inom distrikts- och hemsjukvård har gett mig stor erfarenhet av äldre människors livsvillkor och behov. Våra ledord är Etik, Kompetens, Omtanke och jag inser vikten av att ge en individuellt anpassad tjänst till våra kunder. För att kunna göra detta i så stor utsträckning som möjligt har jag byggt upp ett företag som bemöter både kunder och personal med respekt och inkännade. Vi ger kunden möjlighet till inflytande och påverkan av de tjänster som vi utför.

Monica Baker,  verksamhetschef